Invitationer 2019

Her finder du invitationerne til hver af de syv rusture. Udfra hver invitation ses det, hvilke hold invitationen er tilegnet.  V’et bag holdnummeret står for vinterstart (februar 2020) og S’et for sommerstart (september 2019).

Hvis du ikke kender dit holdnummer, kan du logge ind på kunet.ku.dk. Under “Selvbetjening” findes “Indskrivninger, undervisning og eksamen”, under “Undervisning”, findes “Vis til- og afmeldinger”. Her finder du dit kursus, hvor der står hvor du er holdsat.
I dit holdnavn står der også et A eller B, men disse har ikke betydning for, hvilken tur du skal på. Altså er hold 101A og 101B på samme hold. Man skal forholde sig til, om man er sommerstart eller vinterstart

Gruppe Schweizergarden invitation: Hold 102S, 105S, 103V, 112V

Gruppe Cowboy invitation: Hold 101S, 113S, 107V

Gruppe Superman invitation: Hold 103S, 106S, 101V, 104V

Gruppe Matros invitation: Hold 107S, 108S, 109V, 113V

Gruppe Wonder Woman invitation: Hold 110S, 102V, 111V

Gruppe Viking invitation: Hold 104S, 111S, 105V, 108V

Gruppe Gale Hattemagere invitation: Hold 109S, 112S, 106V, 110V