Panum Instituttet

Bygningen, Panum Instituttet, blev opført i perioden 1974-86 og er opkaldt efter professor i fysiologi, Peter Ludvig Panum (1820-85). Denne mastodont af en betonklods rummer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Københavns Tandlægeskole samt Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere.

 - Dit andet hjem

Panum ligger på Nørrebro i en trekant afgrænset af Tagensvej, Blegdamsvej og Nørre Allé. Hvis du vil tage en taxa skal du sige at du til den fashionable adresse Blegdamsvej 3C, 2200 Købehavn N. Hvis du hellere vil tage bussen kan du tage linierne 42, 43, 184, 185, 3A, 6A, 173E, 150S, 865. Kommer du ind med 4-toget skal du stå af på Nørreport St. eller Nordhavn St.

Undervisningslokaler

Der er masser af plads på Panum, omkring 100.000 m2 og det kan være ret så svært at finde rundt, især i begyndelsen. For at undgå for megen faren vild i den første tid, kommer her en lille guide til det sindrige nummersystem lokalerne angives efter:

Hvis man fx skal finde lokale 9.2.1, er idéen at første nummer refererer til hvilken bygning der er tale om, dvs. bygning 9. Næste nummer angiver etagenummer, altså 2. sal i dette tilfælde. 1 betyder bare lokale 1.  Bygningernes numre fremgår kortet på næste side. Det skal lige nævnes at etagen i gadeplan benævnes 01, mens P-kælderen ligger på etage 02, dvs. under jorden. Vandregangen ligger på etage 1.

På etage 1 ligger auditorierne, der ligesom bygningen selv, er opkaldt efter store danske koryfæer indenfor lægevidenskab: Det store Lundsgaard, samt de lidt mindre Dam, Hannover og Haderup.  Der ligger yderligere tre auditorier i Teilumbygningen som ligger på samme grund som Rigshospitalet. Der findes en tunnel fra Panum til Rigshospitalet og dermed Teilum. Ydermere skal det nævnes at etage 1 også gemmer på de meget spændende mikro- og makroskopisk studiesal foruden laboratorier, øvelseslokaler og biblioteket.

På anden etage findes mindre lokaler til holdundervisning samt pladser til selvstudie og læsegrupper. Her ligger også MDB, Panums computerlokaler.

Servicefunktioner

De vigtigste servicefunktioner ligger på første etage. Her finder du den store, nye, flotte kantine hvor man kan købe lidt lækkert eller bare nyde sin medbragte madpakke.

Lige når du kommer op ad den store vindeltrappe nede fra hovedindgangen og drejer til venstre ser du et skilt hvor der står ”Ekspedition”.  Dette skilt viser ind til en lang gang der huser studenterekspeditionen, eksamenskontoret og studievejledningen. Det er her du skal henvende dig hvis du har spørgsmål om studiet eller er kommet i klemme i systemet.

Eksamensresultater tjekkes via internetportalen www.kunet.dk.

Sjov og hygge

Et studie er ikke kun at sidde og studere på biblioteket. Der skal også være plads til hygge og socialt samvær. Der er rig mulighed for at excellere i disse discipliner i Studenterklubben, der ligger på etage 01 lige til venstre for hovedindgangen ved Blegdamsvej. Her afholdes fredagsbarer og fester. I hverdagene kan få en velfortjent pause fra bøgerne med en kop GRATIS kaffe.

Studenterhuset er en særskilt bygning der ligger overfor Panum ud til Nørre Allé. Her findes yderligere læsepladser samt basisgruppernes kontorer, fx MOK.

Det nye panum tårn

“Opførelsen af det nye forskerhus starter i 2012 og forventes at være færdigt i 2015.

Cirka 42.700 kvadratmeter skal primært rumme forsknings- og undervisningsfaciliteter. Desuden kantine og en ny cykelkælder. Omkring bygningerne erstattes de tidligere parkeringspladser med grønne områder, stier og opholdssteder.

Den nye bygning bliver 75 meter høj med et offentligt udsigtspunkt øverst på 15. etage. Højden svarer cirka til helikopterplatformen på Rigshospitalet, som ligger i 71 meters højde.”

De er i fuld gang med at bygge det nye tårn. Dette vil betyde at der i den kommende studietid vil være en masse hurlumhej på Panums område, og at tingene ikke vil være helt som de altid har været det. Men det skal ikke skræmme nogen væk. I kan glæde jer over at den nye studenterklub er ankommet - klar til fest og ballade - og til muligheden for at have indflydelse på det nye Panum. Studieaktiviteten vil ikke dvale blot fordi de har sat en byggeplads i vores have!